Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

DÜNYA VARLIK'TA KARİYER

AÇIK POZİSYONLARIMIZ

Bordro Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Lisans mezunu,
 • Bordro ve özlük işleri konusunda 5-6 yıl deneyime sahip,
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili yasal mevzuata hâkim,
 • İyi düzeyde Bilin-Hümanist programını kullanabilen,
 • Tercihen, İŞKUR projelerinde görev almış,
 • Orta derecede İngilizce bilen.

İş Tanımı

 • Bordro ve özlük ile ilgili süreçlerde, ücret, prim gibi çalışanların tüm ödeneklerin tahakkuk ve ödemelerinin yapılmasına destek olmak,
 • Çalışan işe giriş ve işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Yasal mevzuat değişikliklerini, süreçlerin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini, özlük işlemleri kapsamındaki diğer tüm yasal bildirimlerin yapılmasını takip etmek,
 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile mevzuata yönelik yazışmalar ve görüşmeler gerçekleştirmek,
 • Yıllık izin, mazeret izinleri, ücretsiz izin ve sağlık raporları ile ilgili süreçleri takip etmek ve raporlamasını gerçekleştirmek,
 • Yemek ve sağlık sigortası gibi yan hakların uygulamalarını takip etmek ve raporlamak,
 • İşe alım, performans yönetimi ve diğer İK süreç ve faaliyetlerine destek olmak. 
Uygulama Destek Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin 2 yıllık bilgisayar teknisyeni veya 4 senelik bilgisayar ve ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıl deneyimli,
 • Tercihen Microsoft .Net Core ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip,
 • Aktif MS SQL kullanan ve SQL scriptleri yazabilen,
 • Kurumsal uygulama test, performans izleme ve dokümantasyon tecrübesine sahip,
 • Müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip,
 • Çözüm ve hedef odaklı çalışabilen,
 • İnisiyatif alma ve karar verme becerileri gelişmiş,
 • Takım oyuncusu olan ve işbirliği bakış açısıyla ilerleyebilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Görev Tanımı

 • Kurum içi kullanılan uygulamalarda canlı ortamdan gelen hataların ayıklanması, düzeltilmesi ve adreslenmesi,
 • Uygulamaların kurulumu, eğitimi, teknik desteği, dokümantasyonu, raporlarının geliştirilmesini sağlamak,
 • Canlı sistemi (üretim ortamını) izlemek, sistem sağlığını kontrol etmek, bir problem olması durumunda kendisini alarm edecek mekanizmaları kurmak veya talep etmek, 
 • Canlı sistemde bir problem olması durumunda, sisteme müdahale etmek veya sorumlu diğer ekip ve kişilere bilgi vermek, problemin çözümü için gerekli koordinasyonu sağlamak, 
 • Yazılım Mimarları ve uzmanları ile birlikte canlıya geçişi gerçekleştirmek,
 • Canlıya geçiş sonrasında canlı ortamda gerekli kontrolleri yaparak problem olmadığını kontrol etmek,
 • Geliştirilen uygulamaların tam ve doğru çalışmasını sağlamak,
 • Talep takip sistemi üzerinden iletilen problem ve talepleri takip etmek, problemleri çözmek, talepleri gerçekleştirmek, farklı ekipler ile ilgili olan talepleri ilgili ekiplere yönlendirmek.
Bütçe Raporlama Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Ekonometri, Maliye, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun,
 • İyi derecede Finansal ve operasyonel raporlama, mali kontrol veya denetim alanlarında en az 3 yıl deneyimli,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip ve aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim, çok iyi derecede Excel bilen,
 • Tercihen Bağımsız denetim şirketi tecrübeli,
 • UFRS Raporlama ve standartlarına hâkim,
 • İletişim becerileri kuvvetli, analitik yönü ve problem çözme becerisi gelişmiş,
 • Ekip çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini tamamlamış.

Görev Tanımı

 • Bütçenin ve stratejik iş planlarının hazırlanması, revizyonu ve gerçekleşmelerin takibi,
 • Haftalık, aylık ve üç aylık finansal raporların oluşturulması ve mali tabloların hazırlanması,
 • Aylık bazda bütçe-fiili karşılaştırmalarının analiz edilmesi ve raporlanması,
 • Aylık yönetim raporlarının hazırlanması,
 • Bütçe kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesi,
 • Finansal bağımsız denetim süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması ve ilgili raporlarının hazırlanması,
 • Amaca özel finansal rapor ve yönetim sunumlarının hazırlanması,
 • Şirkette verimliliği arttıracak, finansal yapıyı güçlendirecek her türlü finansal analiz ve geliştirme çalışmalarının yapılması,
 • Bağlı yöneticisinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yazılım Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Bilgisayar Mühendisliği ya da eş düzey bölümlerden mezun,
 • Microsoft Visual Studio (ASP.net, C#, VBScript, ASP 3.0, Javascript, Visual Studio 6.0) ile ilgili en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Database dizayn, geliştirme ve yönetiminde (MS SQL Server 2008, DTS/SSIS packages, T-SQL ) tecrübeli,
 • Tercihen mevzuat ve hukuk yazılım tecrübesi olan,
 • Problem çözme ve yaratıcılık yenilikçilik yetkinliklerine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Müşteri odaklı, pozitif ve takım çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış.

Görev Tanımı

 • Yazılım geliştirme talimatına uygun olarak ve analiz dokümanında belirtilen talepleri anlayarak, Kıdemli Yazılım Uzmanı ve (Kıdemli) Yazılım Mimarı ile birlikte çalışarak ihtiyaca uygun tasarımı yapmak ve yazılımı geliştirmek, 
 • (Kıdemli) Yazılım Mimarı ile tasarımı ve kodu gözden geçirmek ( Code Review), iletilen tasarım ve yazılım düzenlemelerini uygulamak, 
 • Yazılım Geliştirme standartlarına uygun ve kaliteli yazılım yapmak,
 • Geliştirdiği kodu, kod analizi ürünlerini kullanarak incelemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak,
 • Geliştirdiği kaynak kodları, kurallara uygun olarak saklamak,
 • Geliştirdiği kodun birim testlerini yapmak, 
 • Uygulama Uzmanı ile birlikte canlıya geçişi gerçekleştirmek,
 • Canlıya geçiş sonrasında canlı ortamda gerekli kontrolleri yaparak problem olmadığını kontrol etmek,
 • Canlı sistem ile ilgili iletilen problemleri kontrol etmek ve düzeltilmesi için gerekli geliştirmeyi yapmak.
İş Zekası ve Raporlama Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin mühendislik, matematik, istatistik veya ilgili bölümlerinden mezun,
 • Yeni mezun ya da iş zekâsı raporlama konularında 2 yıl deneyimli,
 • Ekip oyuncusu, analitik düşünebilen, araştırmacı, çözüm ve sonuç odaklı,
 • SQL ve Excel programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • Tercihen PowerBI uygulamasında bilgili,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da minimum 2 yıl tecilli.

Görev Tanımı

 • İş birimlerinin ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve yapılan analizler sonrası raporlar geliştirmek,
 • Rapor ve veri setlerinin veri tutarlılığından sorumlu olmak, bunun için kontroller geliştirmek,
 • Mevcutta aktif raporlar ile ilgili gelen problem taleplerinin karşılamak,
 • Mevcut modeller üzerinde geliştirmeler yapmak,
 • İş Zekâsı sistemlerinden sorumlu olmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 • Mevcut iş zekâsı araçlarıyla tasarım, raporlama ve dashboard geliştirilmesini sağlamak.
İş Zekası ve Veri Ambarı Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin mühendislik, matematik, istatistik veya ilgili bölümlerinden mezun, 
 • En az 2 yıl veri ambarı üzerine çalışmış, 
 • İyi düzeyde SQL bilgisi olan,
 • Veri Ambarı ve İş Zekâsı hakkında bilgi sahibi,
 • İş Zekâsı & Veri Ambarı projelerinde görev almış,
 • Çözüm odaklı, sorumluluk sahibi, analitik bakış açısı olan, takım çalışmasına yatkın,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

Görev Tanımı

 • İç müşterilerin raporlama ve veri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözümlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve desteğinin verilmesi,
 • Veri aktarım süreçlerinin otomasyonunu sağlamak,
 • Veri kalitesini arttıracak çalışmalara destek olmak,
 • Veri Ambarı ETL süreçlerini tasarlamak, geliştirmek ve test etmek,
 • Veri Ambarı ve diğer aktarım süreçlerinin dokümantasyonunu sağlamak.
Veri Tabanı Yöneticisi

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
 • SQL Server yönetimi konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
 • Tercihen finans sektöründe çalışmış,
 • MS SQL kurulumu, konfigürasyonu, bakımı, yönetimi, güvenliği, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi,
 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen, analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İş Tanımı

 • Veri tabanı kurulum ve konfigürasyon, yedeklerinin düzenli olarak alınması ve test edilmesi,
 • Veri büyümelerinin takip edilmesi ve kapasite planlamasının yapılması,
 • Veri tabanlarının kesintisiz işletimini sağlayacak düzeneklerin geliştirilmesi, sorunsuz işletiminin sağlanması,
 • Veri tabanı sunucularının performansının izlenmesi, performans iyileştirilmeleri yapılması,
 • Veri tabanı sunucularının güvenliğinin sağlanması.
İş Analisti

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin  mühendislik, İstatistik, Matematik, İşletme, iktisat bölümlerinden mezun,
 • Minimum 2 yıl deneyimi olan,
 • Proje Yönetim Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olan,
 • Tercihen UML tecrübesi olan,
 • Yazılım geliştirme süreçleri, veri mimarisi ve modellemesi konularında bilgi sahibi olan,
 • Test senaryoları üretme ve uygulama becerisi olan,
 • Süreç Analizi ve Raporlama yapabilmesi,
 • Analitik sorgulama ve problem çözme becerisi yüksek,
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan ya da en az 2 yıl tecilli.

Görev Tanımı

 • Yazılım geliştirme sürecinde, iş birimleriyle birlikte talepleri netleştirmek ve proje kapsamını belirlemek,
 • Talepleri analiz etmek ve analiz dokümanı hazırlamak,
 • Tüm geliştirme süreci boyunca yazılım uzmanlarına bilgi sağlamak ve destek olmak, 
 • Geliştirilen uygulamanın fonksiyonel testlerini yapmak,
 • Kullanıcı Kabul Testlerini yönetmek ve canlıya geçiş onayını almak,
 • Canlıya geçiş sürecini iş birimleri ile koordine etmek,
 • Canlıya geçiş sonrasında canlı ortamda testler yaparak problem olmadığını kontrol etmek,
 • Canlıya geçiş duyurusunu hazırlamak ve yayınlamak,
 • Canlı sistem ile ilgili iletilen problemleri kontrol etmek ve düzeltilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bağlı yöneticisinin, Yazılım Geliştirme süreçleri, ARGE Merkezi süreçleri, İç ve Dış Denetim süreçleri ile ilgili olarak verdiği her türlü görevi yerine getirmek.
Investments Analyst

Qualifications

 • Bachelor’s or master’s degree in business administration, statistics, economics or engineering from a reputable university,
 • Strong quantitative skills including minimum 3 years of experience in valuation, financial modeling and analysis,
 • Good understanding of financial statement analysis,
 • Inquisitive, proficient in research and collecting data,
 • Ability to present meaningful data and information in an accessible and well-presented format,
 • Fluent in English,
 • Excellent working knowledge of Excel, Word, and PowerPoint. SQL knowledge is a plus.

Job Description

 • Analyze data to produce insights and strategies using tools such as Excel, SQL,
 • Providing support throughout portfolio acquisition and business development process, including due diligence, valuation, financial modelling and investments committee reporting,
 • Provide ad-hoc data analysis utilizing descriptive statistics and any other methods,
 • Convert a one-off analysis into an ongoing repetable and efficient process,
 • Manage end-to-end rule life cycle to improve business processes.
 • Performing industry research and analysis, tracking market developments and maintaining market databases,
 • Managing timely completion of transaction-related tasks,
 • Actively contributing, as an Investments team member, towards shaping the strategic direction and workout policies of the company,
 • Performing other responsibilities as a member of the Investments team.
Dijital Dönüşüm ve Süreç Analisti/Yönetmeni

Genel Nitelikler

 • En az 3 yıl yazılım projesi üzerine İş Analistliği tecrübesine sahip ve iş analizi temel prensiplerine hâkim olan,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi,
 • Yazılım süreçlerinde deneyimli,
 • Süreç tasarımı ve iyileştirme projelerinde görev almış,
 • İleri düzeyde MS Office Visio, uygulamasını kullanabilen,
 • İyi derecede SQL bilgisi olan,
 • Süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi.

İş Tanımı

 • İş süreçlerini analiz edip, ihtiyaçları belirlemek, ilgili verileri toplayıp analiz etmek,
 • Sorumlu olduğu süreçlerin içerisinde ilgili ekipler ile koordinasyon içerisinde bulunmak ve yazılım geliştirme sürecine destek vermek,
 • Şirket hedefleri doğrultusunda sorumlu olduğu süreçler ile ilgili iyileştirme önerileri getirmek,
 • Geliştirilecek uygulamaların kabul testleri için test senaryolarının oluşturulması,
 • Kabul testlerinin uygulanması ve test sonuçlarının raporlanması.
Avukat

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun,
 • İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında 3-8 yıl deneyimli,
 • Bankacılık ve finans sektöründe veya bu tür kuruluşların icra takip dosyalarını takip eden hukuk bürolarında KOBİ ve ticari dosyalarla ilgili çalışmış,
 • Analitik düşünebilen, problem çözme becerileri kuvvetli ve inisiyatif alabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,
 • MS Office programlarını kullanan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Seyahat engeli olmayan.

İş Tanımı

 • Gecikmiş ticari alacakların tahsilinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
 • İcra ve iflas takipleri ile bunlarla ilgili davaları sözleşmeli bürolar aracılığıyla veya bizzat takip etmek,
 • Kredi alacaklarının teminatlarını paraya çevirmek,
 • Şirketin yasal takip süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Görevi ile ilgili konularda düzenli kontrol ve raporlamalar yapmak,
 • Sözleşmeli büroların takip ettiği işlerle ilgili koordinasyonu sağlamak, büroların süreçlerini takip etmek ve denetlemek,
 • Şirketin taraf olduğu her türlü hukuki ihtilafın şirket menfaatleri doğrultusunda çözümü için  yazılı süreçleri takip etmek.
Dijital İletişim Çözümleri Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Mühendislik, Matematik, İstatistik veya eşdeğer bölümlerinden mezun,
 • Dijital iletişim alanında en az 2 yıl tecrübesi olan,
 • Google Cloud ve Facebook Business Manager platformlarına hâkim ve kullanabilen,
 • Dijital mecraları, araçları, trendleri ve gündemi yakından takip eden,
 • Ajanslar ile çalışma konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli (HTML, Java Script, ASP.Net),
 • IIS Server (Web Server) ve SQL Server konusunda deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim, çok iyi derecede Excel bilen,
 • Problem çözme becerisine sahip, sorun giderme(troubleshooting) yapabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli, sürekli kendini geliştirebilen,
 • Analitik düşünme, koordinasyon ve iletişim gücü yüksek,
 • Dikkatli, öz disiplini yüksek, pozitif çözüm ve sonuç odaklı, hızlı adapte olan,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

İş Tanımı

 • Dijital iletişim çözümleri ihtiyaçlarının tespit edilmesi, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi, yeni süreçlerin geliştirilmesi,
 • Kurumsal web siteleri, İnternet Şubesi, WhatsApp ve E-posta çözümleri ile ilgili sürekliliğin takip edilmesi,
 • Karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi,
 • Destek alınan firmalar ile iletişimin kurulması, sorunların ve çözümlerinin takip edilmesi,
 • Gerekli dokümantasyonun yapılması ve güncel tutulması,
 • Raporlama ve izleme araçlarının kullanılması, ihtiyaçların önceden belirlenmesi,
 • Talep sistemi üzerinden yönlendirilen çağrılara cevap verilmesi.
Raporlama ve Veri Analitiği Kıdemli Uzmanı

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri, Matematik, Veri Madenciliği veya Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Veri Madenciliği ve Modelleme konularında 5 yıl deneyimli,
 • Veri madenciliği  ve veri görselleştirme araçlarında deneyimli,
 • T-sql ile veri sorgulama araçlarının kullanımında deneyimli,
 • Problem çözme becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,      
 • Hedef ve sonuç odaklı çalışabilecek,
 • Araştırmacı, dikkatli, yeni yöntem ve araçları öğrenmeye istekli,
 • Raporları açıklayıp, raporları sunabilecek iletişim becerisini sergileyebilecek.

Görev Tanımı

 • Strateji, performans takibi ve bunlarla ilişkili karar alma süreçlerinde gereken raporlamaların yapılması,
 • Raporlama standartların oluşturulması ve uygulanması,
 • Veri kaynaklarının ve kullanım fırsatlarının tespit edilmesi,
 • Analitik modellere baz oluşturan içeriklerin tasarlanması,
 • Ham verilerin analitik modelleme tekniklerine uyarlanarak dönüştürülmesi,
 • Analizler ve modellemeler sonucu elde edilen sonuçların / çıktıların yorumlanması.
Proje Yönetim Uzmanı

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, İşletme, İktisat vb. bölümlerinden mezun,
 • Proje yönetimi, süreç tasarımı ve geliştirilmesi konusunda minimum 1 yıl tecrübeli,
 • Finans sektöründe tecrübeli,
 • Araştırma yöntemleri, ölçme ve değerlendirme konularında deneyim sahibi,
 • Analitik düşünebilen, problem çözme becerileri kuvvetli, eş zamanlı olarak birden fazla süreci etkin biçimde yürütmeye yatkın,
 • Raporlama ve sunum becerileri gelişmiş,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen (Excel testi yapılacaktır).

İş Tanımı

 • Kurumun Proje Yönetim standartlarına göre, projede kapsam, maliyet, zaman, kalite ve değişiklik yönetiminin sağlanması,
 • Projelere ilişkin iş süreçlerinin analiz edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi ve standartlaştırılması,
 • Kaynakların kurum hedeflerine en verimli kullanımı için gerekli yönetimsel çalışmaların ve raporlamaların yapılması,
 • İç ve dış paydaşlarla iletişimin planlanması ve ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Dokümanların (Proje Yönetim Planı, Proje Risk Planı, Yönetim Özeti Sunum, vb.) hazırlanması, güncellenmesi, sunulması, arşivlenmesi.
Tahsilat Operasyonları Müşteri Temsilcisi

Genel Nitelikler

Türkiye’nin en büyük, kurumsal ve bağımsız varlık yönetim şirketi olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ("Dünya Varlık") 2008 yılında kurulmuştur.

Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri olan Dünya Varlık  bünyesinde  yer almak isteyen, yeniliklere ve gelişime açık, tecrübeli, konusuna hâkim aşağıdaki niteliklere sahip adaylar arıyoruz.

 • Lisans veya ön lisans mezunu,
 • Tercihen Banka, Finansal Kuruluşu, Varlık Yönetim Şirketi veya Hukuk Bürolarında minimum 1 yıl çağrı merkezi deneyimine sahip,
 • Tercihen temel icra ve iflas hukuku bilgisine (İcra takibi, yasal takip süreci, icra satışları) sahip,
 • Müşteri odaklı, problem çözme yetkinliğine sahip,
 • Ekip çalışmasına uygun,
 • İletişim yeteneği güçlü, diksiyonu düzgün ve kendine güvenen.

İş Tanımı

 • Borçlu taleplerini görüşme esnasında sonuçlandırmak veya ilgili bölümlere iletmek,
 • Borçlulara, dosyaları ile bağlantılı operasyonel işlemleri konusunda bilgi vermek,
 • Görüşmelerini Şirket standartları çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Çağrılarda borçlu talep ve isteklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Borçlulardan gelen belgeleri sisteme kaydedip gerekli işlemleri başlatmak.
Müşteri Temsilcisi

Genel Nitelikler

Türkiye’nin en büyük, kurumsal ve bağımsız varlık yönetim şirketi olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ("Dünya Varlık") 2008 yılında kurulmuştur

Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri olan Dünya Varlık  bünyesinde  yer almak isteyen, yeniliklere ve gelişime açık, tecrübeli, konusuna hâkim aşağıdaki niteliklere sahip adaylar arıyoruz.

 • Lisans veya Önlisans Mezunu,
 • Banka, Finansal Kuruluş, Varlık Yönetim Şirketi* veya Hukuk Bürolarında minimum1 yıl çağrı merkezi, tahsilat veya satış deneyimine sahip.

* Pozisyona başvurulduğunda başka bir Varlık Yönetim Şirketleri'nde çalışmakta olan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İş Tanımı

 • Dünya Varlık Etik İlkeleri doğrultusunda, müşterilerin ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarına yardımcı olunması.
 • Müşteri ile tahsilat odaklı müzakerelerin yürütülmesi, müşterilere özel ödeme planları oluşturulması ve aylık taksitlendirmelerin sonuçlandırılması,
 • Şirket sistemlerindeki kayıtların doğru ve eksiksiz tutulmasının sağlanması,
 • Müşterilerin ödemelerinin takip edilmesi ve ödemelerinin hatırlatılması

Şirketimizde yer alan tüm açık pozisyonları incelemek ve başvuru yapmak için tıklayınız.

Konum