Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sicil Affı Nedir?

Kredi ve kredi kartı sicil affı düzenlemesi nedir?
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile düzenlenen "Sicil Affı", borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtların bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması anlamına gelmektedir.

Ne zaman yürürlüğe girdi?
Düzenleme 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Sicil affı'nın kapsamı nedir?
Gerçek ve tüzel kişilerin, vadesi (son ödeme tarihinin) 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olan karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır.

Kimler, nasıl faydalanabilir?
Gerçek ve Tüzel kişilerin yasadan faydalanabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlarının tamamını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir.

Bu düzenleme kapsamında ödeme yaptığım takdirde, borç bilgilerim ile birlikte ödeme bilgilerim de Risk Merkezi kayıtlarında yer alacak mı?
Bu düzenleme, borçlarınızın tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerinizde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınızın banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacağına ilişkindir. Bu nedenle Risk Merkezi, tabi olduğu Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde, banka ve finansal kuruluşların müşterilerinin borç ve ödeme bilgilerini toplayıp paylaşmaya devam edecektir. Dolayısıyla, bu düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileriniz mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam edecektir.

Borç ödeme veya yeniden yapılandırma taleplerimi nereye yapabilirim?
Şirketimize olan borçlarınız için 0850 22 22 850 numaralı telefondan bizi arayabilir ya da linkteki formu doldurarak Müşteri Temsilcinizin sizi aramasını sağlayabilirsiniz.

Borcun ödenmesi halinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporunda ne zaman görülebilir?
Kredi kartı ve kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri; e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden; ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir.

Borcumu tamamen ödemem veya yeniden yapılandırmam durumunda banka ve finansal kuruluşlardan yeni bir kredi veya kredi kartı almam mümkün müdür?
Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir.

Varlık Yönetim Şirketi nedir?

Varlık yönetim şirketleri, başta bankalar olmak üzere finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak yeniden yapılandırıp, tahsil etmeye çalışarak borçluları finansal özgürlüklerine kavuşturan şirketlerdir. Varlık yönetim şirketleri 2006 yılında yayımlanan yönetmelik kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenir ve faaliyetleri düzenlenir.

Banka borcumu neden size devretti?

Bankalar veya finans kurumları ortalama 2 yıl tahsilini yapamadıkları alacaklarını ek operasyonel maliyet yarattığı için varlık yönetim şirketlerine devir eder.

Borç devrinin hukuki dayanağı nedir?

Türk Borçlar Kanunu 183 maddesi uyarınca; kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.

Borcunu ödeyen kişinin bankayla bir ilişkisi kalır mı?

Borçlunun tek muhatabı varlık yönetim şirketi olduğu için artık bankayla hiçbir yasal ilişkisi kalmaz.

Nasıl ödeme yapabilirim?

Borcunuzu ödeme gücünüze göre yapılan plan doğrultusunda taksitli veya peşin olarak anlaşmalı bankaların internet şubelerinden, kurum/fatura ödemesi üzerinden ya da arzunuza göre havale, EFT veya Online İşlem Merkezi'mizden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Online İşlem Merkezine giriş için; https://musterimerkezi.dunyavarlik.com/Login

Borcumun tamamını ödedikten sonra ne olur? “Borcunuz bulunmamaktadır” belgesi nasıl alınır?

Ödemeniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait borcu yoktur yazısı istediğiniz iletişim kanalıyla tarafınıza 3 iş günü içerisinde gönderilecektir. Yaptığınız ödemelerin dekontlarında TCKN bulunmadığı durumlarda ödemeniz takip edilemediği için bu süreç uzayabilmektedir.

Belge talebinde bulunmak için 0850 22 22 850 no'lu telefondan arayabilir ya da info@dunyavarlik.com mail adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

Ödeme gününde ödeme yapmazsam ne olur?

Sizinle irtibatta olan yetkiliyle görüşerek taksit planınızı öteleyebilir, yılda 2 kez dondurabilir ve ödeme planınızı revize edebilirsiniz.

Borcumla ilgili görüşmelerimi nasıl yapabilirim?

Borcunuz ile ilgili görüşmeleri 0850 22 22 850 no'lu telefon üzerinden Müşteri Temsilciniz ile gerçekleştirebilirsiniz.

Dosya kapama aşamasında masraf doğar mı?

Dosyanızın bulunduğu İcra Müdürlüğü’nde dosya kapama işlemleri dahil, yapılması gereken diğer tüm işlemlerde (haciz fekleri, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve masraflar doğabilmektedir. Söz konusu tutarlar, İcra Müdürlüğü tarafından hesaplanır, müşteri bu masrafları ilgili İcra Müdürlüğü aracılığıyla devlete ödemekle yükümlüdür.

Bunun haricinde herhangi bir masraf olmayacaktır.

Kişisel verilerimi işliyor musunuz?

Dünya Varlık tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verilerimi hangi amaçla işliyorsunuz?

Dünya Varlık, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz?

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerimi yurt dışına çıkarıyor musunuz?

Hayır, kişisel verileriniz yurt içindeki kendi sunucularımızda saklanmaktadır.

Açık rızamı almadan nasıl SMS yolluyorsunuz?

Şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin onay gerektirmeyen durumlar başlıklı 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz." gereği SMS gönderimi için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Konum