Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İŞE ALIM SÜRECİMİZ

İşe alım-yerleştirme süreçlerimiz ile “Dünya'da sorun var ama Çözüm’ü de var” yaklaşımını benimseyen, güler yüzlü, çözüm üretmeye yatkın, dinamik ve müşteri odaklı adayları aramıza katmayı hedefliyoruz. İşgücü ihtiyacımıza yönelik planlanan işe alım sürecimizde, gerek çeşitli özgeçmiş veri tabanlarından gerekse danışmanlık şirketleri ile ortak çalışmalarla oluşturduğumuz havuzumuzdan faydalanıyoruz. Açık pozisyonumuzun gerektirdiği niteliklere uygun adaylar ile görüşmelere başlıyoruz. İşe alım süreçlerimiz, pozisyonun niteliğine göre farklılık gösterse de kullanılan araçlarımız, metodolojimiz ve yaklaşımlarımız hem Şirket’in hem de dünyanın hızla değişen dinamik yapısına paralel olarak sürekli gelişim ve değişim halinde.