Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'de (Dünya Varlık), borçlularına güvenli hizmeti verebilmek üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletilir. Dünya Varlık yönetimi, bilgi ve bilgi varlıklarını koruyacak yapıları kurmak ve güvenlik önlemlerinin uygun düzeye getirilmesi amacıyla ilgili politikaları belirler, çalışmaları yönlendirir ve destekler.

Dünya Varlık, mülkiyetinde olan her türlü bilgiyi korumak için gerekli tespit ve engelleme yöntemleri hayata geçirilir. Söz konusu yöntemlerin güncel tehditlere karşı etkin koruma sağlamasını teminen gerekli test ve iyileştirme faaliyetleri yürütülür.

Bilgi güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin, hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için kullanıcıların konuya bilinçli yaklaşımı ve sorumluluk alanlarına düşen görevleri yerine getirmesi, yayınlanan politika, prosedür, kılavuz ve duyurulara azami derecede özen göstermesi esastır ve bu kapsamda; Dünya Varlık, çalışanlarının bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığı şirket kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Bilgi Güvenliği Politikamızda yer alan amaç ve hedefleri destekleyen çalışmalar ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanır, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yönetim tarafından gözden geçirilir.